Hvad må jeg selv?

Sikkerhedsstyrrelsen

Du må selv udføre en del arbejde på elinstallationen i din bolig. Se, hvornår du selv må udføre elarbejde og hvornår du skal have fat i en autoriseret elinstallatør.

Det må du selv udføre - lovligt elarbejde

Når strømmen er afbrudt, må du selv:

 • Udskifte eller montere stikpropper, ledningsafbrydere, apparatkontakter og transportable stikkontakter (forlængerled, tristikdåser m.m.).
 • Reparere elapparater, f.eks. udskifte ledningen, der fører strøm til apparatet (en tilledning) og udskifte en fatning.
 • Udskifte indendørs (normaltætte) afbrydere og stikkontakter uden jord - og dermed med to huller - op til 250 V i boligen. Normaltæt materiel, er alt materiel, der har en IP20 mærkning eller ikke har IP-mærkning.
 • Udskifte indendørs (normaltætte) stikkontakter med jord - og dermed med tre huller - op til 250 V i boligen. Det forudsætter dog, at boligens elinstallation er beskyttet med en HFI- eller HPFI-afbryder.
 • Udskifte almindelige afbrydere til lysdæmpere eller til afbrydere med tidsfunktion o.lign. i boligen.
 • Sætte lamper op og tage lamper ned i boligen. Det gælder også lavvolt belysning (halogenlampesæt), som leveres med transformer, lamper, ledninger og monteringsvejledning.
 • Ændre og reparere svagstrømsstyrings- og reguleringssystemer, som anvendes til at styre stærkstrømsfunktioner, f.eks. omprogrammering af intelligente styringer.

Det elarbejde man selv må udføre i den faste installation, ændrer ikke grundlæggende ved installationen.

Derfor skal installationen i din bolig stadig opfylde de installationsregler, der var gældende på det tidspunkt, hvor din elinstallation blev etableret.

Det skal en autoriseret elinstallatør udføre

 • Nye installationer i boligen.
 • Opsætte halogenlamper (lavvoltbelysning), hvis transformer, lamper og ledninger er købt hver for sig.
 • Udvide eksisterende elinstallation i boligen, f.eks. sætte en ny stikkontakt op ved siden af en eksisterende.
 • Udføre elarbejde i måler- eller gruppetavle i boligen.
 • Installere eller udskifte materiel i boligens faste installation med en spænding over 250 volt.
 • Installere eller udskifte udendørs afbrydere eller stikkontakter.